Kontakt
Stara Krobia
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Ulica i numer:
Stara Krobia 71
63-840 Krobia
woj. wielkopolskie
email: starkrob@oswiata.org.pl

Telefon: 0-65 571 17 03
Faks: 0-65 571 17 03

Kontakt