Strona główna arrow Rowerem po Biskupiźnie
Folder
Imieniny: Agnieszki, Kariny, Lesława
Rowerem po Biskupiźnie Drukuj Email
Wpisał: Paulina   
25.04.2005.

ROWEREM PO BISKUPIŹNIE

BISKUPIZNA to mikroregion folklorystyczny, który wyróżnia się spośród innych regionów charakterystycznym językiem, obrzędami ludowymi, strojem. Obejmuje dwanaście wsi, należących dziś w większości do gminy Krobia, a będących niegdyś własnością biskupów poznańskich, „sercem” Biskupizny jest Krobia. Stąd pochodzą znane obecnie głównie w Wielkopolsce oraz wśród etnografów i folklorystów nazwy: Biskupianin, Biskupianka, biskupiański.

Biskupizna posiada wiele cennych zabytków, które warto by uwzględnić w planie podróży po Biskupiźnie. Są to przede wszystkim budowle sakralne – Kościół Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem św. Mikołaja, Kościół św. Ducha, Kościół cmentarny św. Idziego oraz Kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Domachowie.Wycieczkę po Biskupiźnie należałoby rozpocząć z jej „serca”, czyli miasta Krobi.


Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja

Wcześniejsza historia tego kościoła nie jest dokładnie znana, choć sięga ona XIII wieku, kiedy to Krobia należała do biskupów poznańskich. Tak, więc możemy sądzić, że aż do XV wieku świątynia ta była drewniana. Kościół ten przebudowany został całkowicie w wiekach XVII i XVIII, bowiem w 1659r. za rządu parafią Władysława Boreckiego, proboszcza krobskiego, runęła wieża i zgniotła dach, przebiła murowane podniebienie i porysowała ściany. Przez to kościół nie zachował niestety śladów wcześniejszej architektury. Odbudowany wraz z wieżą spłonął jednak podczas pożaru miasta w 1757 roku.
ImageImage

Wieża kościoła nie ma jednak szczęścia – ponownie była zniszczona po odbudowie kościoła w 1763 roku od uderzenia piorunu i zawaliła się w maju 1969 roku.
ImageImage

W kościele farnym zachowały się nagrobki i napisy ryte – płyta nagrobkowa Baltazara Czackiego. Zaś nagrobek Piotra, Barbary i Andrzeja Pudliszkowskich wyposażony jest w trzy tablice z popiersiem malowanym na blasze.

      Kościół św. Idziego Krobi.

Zalicza się do najstarszych obiektów sakralnych nie tylko na ziemi krobskiej, ale i całej Wielkopolsce. Miał on powstać na początku XII wieku z fundacji Władysława Hermana i jego żony Judyty, który, wznosząc go, chciał dopełnić ślubu uczynionego dla podziękowania Bogu za to, że mu żona Judyta, długo niepłodna, urodziła syna.
ImageImage

Na uwagę zasługuje również wyryta w kamieniu od strony           południowej data 1140.
          Image

      Pałac ślubów.

W centrum miasta znajduje się fosa obronna pamiętająca czasy średniowieczne okalająca zabytkowy budynek dawnej kasztelani.
ImageImageImage Obecnie znajduje się tam Pałac Ślubów oraz Biblioteka Publiczna.

Ratusz

Pochodzi z połowy XIX wieku. Przypuszczalnie został on wybudowany na miejscu ratusza poprzedniego. Zachowały się szczątkowe informacje o kramach usytuowanych dookoła ratusza . Jest też krótka wzmianka o dzwonie na wieży ratusza. Obecnie ratusz ma czterospadowy dach, z wieżyczką zwieńczoną krenelażem i wieżyczkami narożnymi. Obecnie w budynku tym znajduje się Urząd Miejsk.
ImageImage
Obok ratusza znajduje sie pomnik św. Floriana.
ImageImageImage

Następnie jadąc z Krobi na Domachowo należy się zatrzymać pomiędzy Wymysłowem a Starą Krobią by obejrzeć Łysą Górę.

Łysa Góra

Łysa Góra kojarzyć się nam może z czarownicami i ich sabatami, dlatego, że te pojęcia nierozerwalnie pojawiają się w ludowych opowiadaniach bądź legendach. Ale czy w Wymysłowie czarownice odprawiały swoje czary? Tego nie wiemy. Bardziej racjonalne wydaje się stwierdzenie, za którym przemawiają wyniki badań archeologicznych, że jest to miejsce pochówku z czasów, kiedy to na terenach tych pojawił się człowiek.

Pierwsze ślady działalności człowieka na ziemi, Krobskiej związane są właśnie, z Wymysłowem, przypadają na okres mezolitu – środkowej epoki kamienia (ok. 8300 – 4300 lat p.n.e.).Image

Trudno jest nam dziś z całą pewnością stwierdzić, dlaczego nasi przodkowie w taki, a nie inny sposób, chowali swoich bliskich. Obrządek pogrzebowy związany z tymi terenami jest o tyle ciekawy, że w obrębie wsi Wymysłowi możemy obserwować, jak on się zmieniał na przestrzeni wieków.

Obrządek palenia ciał zmarłych był dość szeroko praktykowany. Nie wyjaśniono jednak dotychczas jego znaczenia. Przyjmuje się hipotezę, że wyniknął on ze wzrostu znaczenia ognia w życiu człowieka – wypaleniskowa uprawa ziemi, metalurgia, a może związek kultu słońca i kultu ognia?


Wyjaśnienia wymaga także problem, dlaczego prochy zmarłych chowano w mogiłach, które często okładano kamieniami oraz dlaczego do grobów wkładano naczynia, przedmioty użytkowe i ozdoby. Zjawisko to bardzo często tłumaczy się wierzeniami ówczesnych plemion w życie pozagrobowe i strachem przed zmarłymi.

Na uwagę zasługuje też fakt, że między wsiami Wymysłowi a Stara Krobia natknięto się na cmentarzysko liczące 367 grobów – jedno z największych na obszarze Polski. Dlatego też Łysa Góra to niekoniecznie miejsce spotkań czarownic, ale miejsce związane z wierzeniami i obrzędami naszych przodków.ImageKolejnym punktem docelowym powinno być Domachowo.


Kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła Image

Kościoły drewniane to nieodłączne elementy pejzażu i krajobrazu Polski. Szczególnie dużo znajduje się ich na południowych krańcach naszej Ojczyzny. Jednym z takich właśnie kościółków jest kościół Domachowie.
Image

Nasz kościół parafialny w Domachowie posiada wiele cennych zabytków, które są w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce, znajdującego się w instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie z roku 1961. Znajdujemy tam opis zewnętrzny kościoła oraz zabytki znajdujące się we wnętrzu. Niektóre chciałabym opisać i przedstawić na załączonych fotografiach, ponieważ przeciętny widz nawet nie zdaje sobie sprawy z wartości zabytkowych, chociaż często je ogląda.

Ołtarz główny - rokokowy z rzeźbą Pieta gotycka, około 1430 rok- Matka Boża trzymająca na kolanach Syna swego jedynego, zdjętego z krzyża. Ileż wyraźnego smutku i boleści na twarzy Matki, ale przeżywanego w ciszy i skupieniu z poddaniem się woli Bożej.

Na zasuwie – obraz koronacji Matki Bożej – rokoko i krzyż ołtarzowy – rokoko. Apostołowie: Piotr z klaczami w ręku, a Paweł z mieczem – barok. Trzy okna witrażowe w głównym ołtarzu: z tyłu Hostia w kielichu, z prawej strony św. Stanisław Kostka – patron młodzieży polskiej, z lewej przedstawiona jest św. Elżbieta. Na ołtarzu sześć pięknych, złoconych lichtarzy z datą 1806 rok.

Ołtarze boczne z około 1700 roku z rzeźbami aniołów i obrazami. Główny to św. Michał Archanioł, patron parafii, nad nim św. Agnieszka męczennica z palmą w ręku – barok, dwa lichtarze cynowe z datą 1793 roku.

W kaplicy ołtarz nowszy z fragmentami rokokowymi i obrazem św. Barbary z I poł. XIX wieku. ( W kaplicy tej usytuowany jest w Boże Narodzenie żłóbek, a w poście grób Pana Jezusa). Po bokach są dwa relikwiarze drewniane w kształcie trumienek – rokoko.

Chrzcielnica, ławki i dwa konfesjonały z czasu baroku.

Nad główną nawą znajdują się rzeźby: Chrystusa ukrzyżowanego, Matki Bożej i św. Jana z tęczy z około 1600 roku.

Ambona jest z końca XVIII wieku. Dwa krucyfiksy barokowo – ludowe. Obraz Matki Bożej sygn. Ludwik Fuhrman z 1825 roku. Rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego wiek XVI-XVII.

Dwaj aniołowie na balustradzie chóru, pamiątkowe ornaty, kadzielnica z rokoko i wiele innych przedmiotów służących do uświetnienia uroczystości kościelnych.

Nie sposób opisać wszystkiego, co znajduje się w tym przepięknym kościele, więc serdecznie zapraszamy na zwiedzenie tego pięknego miejsca.


Na Biskupiźnie jee wiele pięknych miejsc, o których można by pisać i pisać. Lecz lepszym pomysłem jest: rower, sportowe ubranie, troszkę jedzenia i oczywiście siła na to by zwiedzić Biskupiznę. Są tu też piękne zakątki gdzie można w ciszy i spokoju odpocząć, więc… :)


Opracowała Aga Dułacz
 
« poprzedni artykuł
© 2021 Stara Krobia
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.